Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Novogrudok Home Page
Novogrudok Hospital
Click on Photos to Enlarge
#novo-hosp-1:

#novo-hosp-2:

#novo-hosp-3:

#novo-hosp-4:

#novo-hosp-5:

#novo-hosp-6:

#novo-hosp-7:

#novo-hosp-8:

#novo-hosp-9:

#novo-hosp-10:

#novo-hosp-11:

#novo-hosp-2:
#novo-hosp-13:
#novo-hosp-14:
#novo-hosp-15:
#novo-hosp-16: