Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Return to Vilna Home Page
Prenumeranten List
ALEXANDEROVITZ, Gershon Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
ALTSHULER, Dovber Vil AMSTERDAM, Gershin Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
AMSTERDAM, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
AMSTERDAM, Gershon Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845 nius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ANELOWITZ, Mosheh Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BAKATORSKI, Abraham Daniel Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BALTERMANTZ, Akiva Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BARAM, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
BELITSER, Peretz Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
BENDET, Avrom Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BERENSHTEIN, Sini Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BERLIN, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841 BIRZ, Boruch Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
BLOCH, Noach Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
BONIMOVEIN, Israel Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903 BORST, Shmuel Abba Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
BOS, Chaim Nachman Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BERKOVITZ, Bentsion Elia Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
BERLENT, Yosef from Dubno Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
BRANDESH, Yakov Zvi Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
BRIAT, Yakov Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
BRODA, Zvi Hirsh Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
BROIDA, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
BROIDA, David Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BROIDA, Jerachmal Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BROIDA, Mosheh Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
BROIDA, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
BROIDA, Yakov Sh. Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
BROIDA, Yakov Son-in-law of Shmuel Shtrashun Vilnius Vilnius Vilnius Hilkhot Rabbi Alfas (Prenumeranten List) Pt. 1 1839
BROIDA, Yerachmiel Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
BROIDA, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Hilkhot Rabbi Alfas (Prenumeranten List) Pt. 1 1839
BROZ, Baruch Josef Vilnius Vilnius Vilnius Isur ve-Heter ha-Arokh (Prenumeranten List) 1891
CHALOM, - The brothers Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
CHEFETZ, Zvi Hirsh Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
CHELEM, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903 DANTSIG, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
DANTSIG, Yechiel Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
DANTSIG, Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
DANTSIG, Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
DANZIG, Chaia Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835 DEIKHES, Isaac M. Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
DEIKHES, Leib Tsemakh the late Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
DEIKHES, Moshe Yisrael Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
DEIKHES, Yisrael Leib Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
DESLER, Feliks Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903 DLUGOTZ, Yehoshua Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845

DUGOVSKE, Yehoshua Yakov for the Kloiz SH'A Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
DUNERSTEIN, Gavriel Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
EFRON, Abraham Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
EIGESH, Henuch Henich Rabbi Moreh Tzedik Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
EISENSTADT, Aryeh Leib Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
EISENSTADT, Rafael Yitzhak Eisenstadt Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
EISENSTADT, Yisrael Iser Eisenstadt Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
EISENSTADT, Yisroel Isser Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
EISENSTADT, Yosef Eisenstadt Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
EIZENSHTAT, Yosef Yitzhak Isaac Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ELBAUM, Shaul Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ELIASBERG, Yehuda Bezalel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ELIASBERG, Yosef Eliahu Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ELIASH, Eliezer Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ELIASHBERG, Yosef Elia Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ELISBERG, Yosef Eliahu Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
ELISBURG, Yosef Elia Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ELKENITZKI, Aryeh David Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
EPSTEIN, Dov Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
EPSTEIN, Mendel Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
FEIGESH, Arieh Lev Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835 FEINBERG, Shimon Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875 FIESHKIN, Yakov Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
FIESHKIN, Yisrael Mordechai b. Y. Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
FIESKIN, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
FINKELSTEIN, Josef Sondil From Panevesys (Panivez) Vilnius Vilnius Vilnius Isur ve-Heter ha-Arokh (Prenumeranten List) 1891
FINKLSON, Avraham Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
FIRDIMINSKE, Avraham Zvi Shimon Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
FRENSKI, Yehoshua Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
FRIDBERG, Zelig Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
FRIEDBERG, Dov Volf Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
FRIES, Yakov Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
MALTZODSKY, Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MANSHEWITZ, Yechiel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MANSHEWITZ, Yudel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MANSHOVITZ, Yechiel Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
MANSHOVITZ, Yudil Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
MAPE, Yehoshua Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
MARETZKI, Eliezer Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MARGALIOS, Lipman Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841

MAZEL, David Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MAZEL, Lipe Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MAZIL, Aharon Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
MAZIL, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
MAZIL, Lipman Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
n Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946 MEITES, Mordechai Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MEIZELS, Arieh Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
MELAMED, Salomon Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
MELODIK, Mordechai From Lodik? Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MELTZER, Dov David Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
MEREIGA, Elihu Pinchas Hakohen Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
MERETZKY, - Herr Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
NATANZOHN, Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
NATENZOHN, Arieh Lev Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
NATENZOHN, Mordecai Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NATKIN, Dov Ber Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NAVIAZKI, Zerach Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
NEISHTETER, Yehoshua Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
NEISHUHL, Aryeh Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
NISBAUM, Nisan Leib Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
OPATOW, Yehuda Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
OPOTOV, Daniel Yehuda Wealthy Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
OSNET, Zalman Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903

PARNAS, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
PARNES, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
PARNES, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
PARNES, Chaim Nachman Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
PARNES, Yeqil Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875 PERLMAN, Ezrial David Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
PIESKIN, Yisroel Mordecai Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
PINES, Jakob Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903 PLUNGIAN, Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
POMPIAN, Arye Leib Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
POMPIAN, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
POP, Jakob Aba Yitzhak on behalf of the Poploves Kloiz Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903

PUMPIAN, Arye Leib Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
PUMPIAN, Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
PUMPIAN, Zev Volf Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841 RABBIITZ, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
RABINOVITZ, Moshe Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
RABINOVITZ, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
RABINOVITZ, Yitzhak Leib Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845

RABINOWITZ, Fisel Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
RABINOWITZ, Jakob Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
RABINOWITZ, Shalom David Vilnius Vilnius Vilnius Isur ve-Heter ha-Arokh (Prenumeranten List) 1891
RABINOWITZ, Shalom David Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
RAGALER, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
RAPPAPORT (KAHANA), Zisel from Minsk Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
RATNER, Yermiah Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
RATNER, Yirmiya Yisrael Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
RESER, Zev Wolf Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
RESKOVIC, Alter Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RESNIK, Naftali Doctor. Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RESZANSKI, Szmaja Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
RINDZONSKI, Boruch scribe for the Jewish community Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
RINDZONSKY, Barukh Moshe Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ROIZENTHAL, Moshe Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ROMANOV, Elihu Ha Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
ROQEACH, Yosef Dov Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ROSEN, Mordecai Zvi David of Drobian Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ROSS, Feivush Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ROSS, Mordecai Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ROZENTAHL, Moshe D. Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ROZENTHAL, Nisan Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ROZING, Elchanan Yisroel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ROZING, Zev Wolf Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ROZINTAHL, Moshe Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ROZINTAHL, Nisan Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ROZINZOHN, Elia Naftali Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ROZINZOHN, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
RUBENOWITZ, Peretz Nachman Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
RUBENSTEIN, Moshe Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
RUBIN, Barukh from Zagare Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841 SALTZ, Shmuel Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SALTZ, Simcha Leib Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SARKAN, Chaim Leib Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SASOKY, Jakob Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
, Zev Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875 SEGAL, Chaim Binyamin Levite Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SEGAL, Yeshaya Levite Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SEGAL, Zvi Hirsh Ch. from Minsk (Levite) Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SELANTER, Yichil Chanan Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
SHACHOR, Mordecai Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
SHACHOR, Mordechai Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHACHOR, Shalom Yona Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875 SHALTZ, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
SHAMESH, Yosef Elia Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHAPIRO, Dovber Yakov Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SCHWARTZ ROZENTHAL, Eliezer Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
SHEINDLESH, Moshe Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
SHEINOK, Aharon Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SHEINOK, Eliezer Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SHEINOK, Israel Idel Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SHEINOK, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SHEINUK, Octrial Eliezer The wealthy Vilnius Vilnius Vilnius Isur ve-Heter ha-Arokh (Prenumeranten List) 1891

SHERASHUN, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845 SHIRVENT, Eliezer Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
SHIRVINT, Eliezer Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHLOSBERG, Yakov Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHMEILIN, Bentsion from Polotsk Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHNIPSHKER, Yehonatan Korpil Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHOKHOVENZOHN, Aharon Jehuda Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SHOSHKIN, David Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835 SHTEINBERG, M.L. Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SHTRASHUN, Avraham David Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHTRASHUN, Avraham David Vilnius Vilnius Vilnius Hilkhot Rabbi Alfas (Prenumeranten List) Pt. 1 1839
SHTRASHUN, Chaim Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHTRASHUN, Matitya Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
SHTRASHUN, Matityahu Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
SHTRASHUN, Mordechai Z Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHTRASHUN, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
SHTRASHUN, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Hilkhot Rabbi Alfas (Prenumeranten List) Pt. 1 1839
SHTRASHUN, Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
SHTRASHUNER, Matitya Shmuel Father-in-law of Yosef Betsalel Vilnius Vilnius Vilnius Hilkhot Rabbi Alfas (Prenumeranten List) Pt. 1 1839
SHUTZKEVER, Mordechai Aharon Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SHVADES, Faivel Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
SHVARTZ, Mair Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
SIRKIN, Heshil Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
SLONIMSKY, - Advocat Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SLOTZKIN, Yitzchak Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
SOIBIL, Mendil Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
SOLOVEITCHIK, Eliahu Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
SOLTZ, Moisha Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
SPOKAINE, Asher Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SPOKAINE, Hill Yitzhak Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
SREDNIK, Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841 STEINBERG, Yisrael Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875 STRASHUN, Eliahu Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
STRASHUN, Matitiahu Sh. Son of the brilliant Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
STRASHUN, Mordecai Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
STRASHUN, Shmuel Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
TAIBLSH, Moshe Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
TILES, Barukh Yitzhak Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875 TROTZKY, Shmuel The Gabbai on behalf of the Great Beit ha Midrash (House of Religious Studies) of Novgorod Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903
TSIZESH, Eliezer Leib Y. Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
TSUKERZIS, Natan Nate Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ZAGER, Ber Epshtein Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ZAGORSKAYA, Gita Found in Germany Vilnius Vilnius Vilnius Lithuanian Holocaust Survivers Lists 1946
ZAK, Zev Wolf Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ZAKHEIM, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ZAKHEIM, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ZAKHEIM, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ZAKHEIM, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Hilkhot Rabbi Alfas (Prenumeranten List) Pt. 1 1839
ZAKHEIM, Avraham Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ZAKHEIM, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
NameAge / Year Born FatherMother Business / Profession AddressTelephone TownUyezdGuberniya Record / PublicationYear Serial #Page #ID #
ZAKHEIM, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ZAKHEIM, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Hilkhot Rabbi Alfas (Prenumeranten List) Pt. 1 1839
ZAKHEIM, YosefTuvia Vilnius Vilnius Vilnius Ateret Shaul (Prenumeranten List) 1841
ZALKIND, Zalman Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ZALKINDS, Uri Vilnius Vilnius Vilnius Emek Halakha (Prenumeranten List) 1845
ZALKINDZOHN, Yehoshua Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835
ZANDBURG, Eizik Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903

ZEIBERLUNG, Yosef Vilnius Vilnius Vilnius Toldot Bene he-Adam (Prenumeranten List) 1835 ZETIL, Yehuda Shraga Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875
ZETL, Michel Rabbi Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903 ZIS, Tzuker Herr? Vilnius Vilnius Vilnius Meir l'Olam (Prenumeranten List) 1903 ZUK, David Vilnius Vilnius Vilnius Neum David (Prenumeranten List) 1875