Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Vidzy Partisans
Return to Vidzy Home Page
Aleksander Feigel

Country Of Birth Poland
City Of Birth Vidzy
Date Of Birth 22/6/1927
Gender Male

Before The Holocaust
Movement/ Organization Not Indicated


Holocaust Period
Framework of Combat Underground and Partisans Country of Combat
Belorussia
Area of Combat Kozyany Forests Rank Private
Unit Spartak Brigade Resistance Organization Local Underground
Job Fighter
-------------------------------
Szlomo Jechilczyk

Country Of Birth Poland
City Of Birth Vidzy
Date Of Birth 1/1/1924
Gender Male

Before The Holocaust
Movement/ Organization Hehaluts


Holocaust Period
Framework of Combat Underground and Partisans Country of Combat
Belorussia
Area of Combat Kozyany Forests Rank Private
Unit Spartak Brigade Resistance Organization F.P.O
Job Fighter

---------------------

Noach Swirski

Country Of Birth Poland
City Of Birth Vidzy
Gender Male

Before The Holocaust
Movement/ Organization Hechalutz Hatzair Dror


Holocaust Period
Framework of Combat Underground and Partisans Country of Combat
Belorussia
Area of Combat Kozyany Forests Rank Private
Unit Not Indicated Resistance Organization Local Underground
Job Fighter


-----------------

Zalman Zilber

Country Of Birth Poland
City Of Birth Vidzy
Gender Male


Holocaust Period
Framework of Combat Underground and Partisans Country of Combat
Belorussia
Area of Combat Kozyany Forests Rank Not Indicated
Unit Not Indicated Resistance Organization Local Underground
Job Fighter