Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Minsk Home Page
Minsk Maps

Minsk, Minsk uyezd, Minsk gubernia

Latitude: 5354' Longitude: 2734'

Click on Photos to Enlarge