Rokiškio sirena - Rajono laikraštis         

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/kultura/muziejininkai-diaugiasi-daugiau-detali-apie-rokikio-krato-yd-gyvenim

Muziejininkai džiaugiasi: daugiau detalių apie Rokiškio krašto žydų gyvenimą 

Publikuota: 2017-10-26 Kategorija: Kultūra

Muziejininkai džiaugiasi: daugiau detalių apie Rokiškio krašto žydų gyvenimą

Rokiškio krašto muziejaus nuotr. / Knyga apie Rokiškio žydų istoriją.

„Rokiškio Sirena“ informacija

Rokiškio Sirena“ informacija


Išeivių Rokiškio krašto litvakų prisiminimai, 1952 m. Johanesburge (Pietų Afrikos Respublika) iniciatyva ir lėšomis buvo išleisti knygaYsker-bukh fun Rakishok un umgegnt“ („Atsiminimų knyga apie Rokiškį ir apylinkes“). Knyga išleista jidiš kalba ir iki šių dienų tik fragmentiškai buvo verčiama į anglų kalbą. Tačiau dabar Rokiškio krašto muziejus džiaugiasi šios knygos angliškuoju vertimu, vos prieš kelis mėnesius išleistu Niujorke (JAV).

Muziejininkai neslepia: ši knyga svarus indėlis į Rokiškio krašto žydų bendruomenės istoriją. Iki tol ji buvo versta tik fragmentiškai, publikuota projekto JewishGen puslapyje. Vertimai autoritetingi ne tik kalbine prasme: prie daug darbo įdėjo ir istorikai, geneologai. 2011 m. buvo pradėtasYizkor-Books in Print“ projektas. Prie šio projekto dirbo daugybė savanorių. Šiai knygai straipsnius rašė bei knygos redakcinėje kolegijoje dirbo ilgamečiai Rokiškio krašto muziejaus draugai ir rėmėjai Philas ir Aldona Šapiro.
2017 m. Niujorko žydų paveldo muziejaus Gyvojo holokausto memorialo filialas išleido šios knygos vertimą į anglų kalbą, papildytą ir nauja medžiagaŠioje knygoje gausu iki šiol niekur nepublikuotų fotografijų, amžininkų atsiminimų ir kitos istorinės medžiagos apie litvakų bendruomenės gyvenimą Rokiškio krašte. Dabar ji prieinama ir rokiškėnams, branginantiems savo krašto istoriją.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rokiškio sirena - Rajono laikraštis

 

The Rokiskis Siren

 

Museum coordinators are delighted: more details about the life of the Jews of Rokiškis

 

Publication Date:   2017-10-26      Category:  Culture

Muziejininkai džiaugiasi: daugiau detalių apie Rokiškio krašto žydų gyvenimą

Photo provided by the Rokiškis Regional Museum / A Book About The History of Rokiškis’ Jews

„Rokiškio Sirena“ informacija

Rokiškis Siren“ information

 

Upon their initiative and at their expense, in 1952 emigrants in Johannesburg (South Africa) published a memorial book dedicated to the Litvaks of the Rokiškis region entitled, “Yizkor-Buch fun Rokishok un Umgegnt” (A Memorial Book for Rokiskis and its Environs”)  The book was published in Yiddish and has previously been translated into English only in parts.  Now, however, the Rokiškis Regional Museum has welcomed the English translation of the book, which has just arrived from New York (USA).

The museum coordinators cannot hide their joy:  This book is a significant contribution to the history of the Jewish community of Rokiškis.  Until now, only portions of the English translation were available on the website of JewishGen.  The translations are authoritative not only in the linguistic sense:  historians and genealogists have put a lot of work into the translations.  In 2011, the Yizkor-Books-in-Print project was launched.  Many volunteers worked on this project. The editors of this [printed] book include Phil and Aldona Shapiro, who for many years have been friends and sponsors of the Rokiskis Museum.


The English translation of this book, supplemented with new material, was published in 2017 by the New-York-based Museum of Jewish Heritage: A Living Memorial to the Holocaust, and contains many unpublished photographs, memoirs of contemporaries, and other historical materials about the life of the Litvak community in the Rokiskis region.  Now it is also accessible to the people of the Rokiskis region who cherish the history of their land.