Rokiškio krašto muziejus

 

http://www.muziejusrokiskyje.lt/atsiminimu-knyga-apie-rokiski

Atsiminimų knyga apie Rokiškį

2017-10-20

Atsiminimų knyga apie Rokiškį

1952 m. Johanesburge litvakų išeivių Rokiškio krašto iniciatyva ir lėšomis jidiš kalba buvo išleista Ysker-bukh fun Rakishok un umgegnt (Atsiminimų knyga apie Rokiškį ir apylinkes). Daugelį metų ši knyga fragmentiškai buvo verčiama į anglų kalbą, prie šio projekto dirbo daugelis žinomų geneologų, istorikų. Medžiaga buvo publikuojama projekto JewishGen puslapyje.

2011 m. buvo pradėtas Yizkor-Books in Print projektas. Prie šio projekto dirbo daugybė savanorių.

2017 m. New Yorko žydų paveldo muziejaus Gyvojo holokausto memorialo filialas išleido šios knygos vertimą į anglų kalbą, papildytą ir nauja medžiaga. Šiai knygai straipsnius rašė bei knygos redakcinėje kolegijoje dirbo ilgamečiai Rokiškio krašto muziejaus draugai ir rėmėjai Philas ir Aldona Šapiro.
Rokiškio krašto muziejaus biblioteka pasipildė šiuo nauju lediniu, kurį esame dėkingi Philui ir Aldonai.

Šioje knygoje gausu iki šiol niekur nepublikuotų fotografijų, amžininkų atsiminimų ir kitos istorinės medžiagos apie litvakų bendruomenės gyvenimą Rokiškio krašte.

 

English Translation:

 

A memorial book about Rokiškis

 

Atsiminimų knyga apie Rokiškį

 

In 1952 Litvak emigrants from the Rokiškis region living in Johannesburg, upon their own initiative and with their own funds, published The Yizker-bukh fun Rakishok and umgegnt (The Book of Remembrance of Rokiškis and its Environs) in Yiddish.  Over the course of many years this book has been translated into English in parts; many famous genealogists and historians have worked on this project.  The translated material was published on the JewishGen website.


In 2011, the Yizkor-Books-in-Print project was launched.  Many volunteers worked on this project.


In 2017, the New-York-based Jewish Heritage Museum: A Living Memorial to the Holocaust published the English translation of the book, supplemented with new material.  The writers of this book and editors include long-time friends and sponsors of the Rokiškis Museum, Phil and Aldona Shapiro.


The Rokiškis Regional Museum’s library has been augmented with this new work, for which we are grateful to Phil and Aldona.  The book contains many unpublished photographs, memoirs of contemporaries, and other historical materials about the life of the Litvak community in the Rokiskis region.