Dolhinov | Horodok | Krasne | Krivichi | Kurenets | Radoshkovichi | Rakov | Vashki | Vileyka | Vishnevo | Volozhin
Rokiskis Cemetery
Return to Rokiskis Home Page
Click on Photos to Enlarge
#rok_cem-1:
#rok_cem-2:
#rok_cem-3:
#rok_cem-4:
#rok_cem-5:
#rok_cem-6:
#rok_cem-7:
#rok_cem-8:
#rok_cem-9:
#rok_cem-10:
#rok_cem-11:
#rok_cem-12:

#rok_cem-13:

#rok_cem-14: